Strandby Varmeværk informerer….

21. december 2021

Strandby Varmeværk informerer….


Som følge af store stigninger i el- og naturgaspriserne varsler Strandby Varmeværk en stigning i aconto-prisen på fjernvarme i 2022.
Energibetalingen for 2022 stiger fra 350 kr. pr. MWh til kr. 480 kr. pr. MWh ekskl. moms.
Alle andre satser fastholdes uændret.


Forbrugerne i Strandby vil i gennemsnit få en merbetaling på ca. 2.900 kr. inkl. moms om året i forhold til 2021 priserne.
Prisen på naturgas, som bruges til varmeproduktion på værkets gaskedel og gasmotor, samproduktion af el og varme, er steget gennem 2021. Prisen på naturgas var sidste år på denne tid 1,25 kr. pr. kubikmeter, og nu ligger prisen omkring 8 kroner pr. kubikmeter. Som om det ikke var nok, er elpriserne også steget drastisk. El, bruges i varmeproduktion på varmepumpen og elkedlen. Investeringen i en luft til vand varmepumpe sidste år er dog medvirkende til, at Strandby Varmeværk kan nøjes med den førnævnte forhøjelse af varmeprisen, da vi producerer ca. 80% såkaldt grøn fjernvarme.


Ovenstående stigning betyder, at varmeregningen for et gennemsnits enfamiliehus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh beløber sig til 15.347 kr. i 2022, som efter omstændighederne skønnes at være en rimelig pris. Husk at kigge på vores selvbetjeningsportal, hvor man kan se FORBRUG, TEMPERATURER OG DOKUMENTER.

Selvbetjeningsportalen kan ses på vores hjemmeside www.strandbyvarmevaerk.dk, og virker også på en smartphone.