Varsel om forventet prisstigning

5. juli 2022

Varsel om forventet prisstigning på

Fjernvarme i Strandby

 

I forbindelse med fremskrivning af budget for 2022 forventes det, at opkrævning af de to sidste rater pr. 1. november og 31. december 2022 hos den enkelte forbruger, vil blive forhøjet med    800 – 1.000 kr. pr. rate.

Beregningen er foretaget ud fra opvarmning af et gennemsnitshus på 130 m2 med et årsforbrug på 18.1 MWh.

Ved budgetkontrol pr. 30. juni 2022 vil der mangle ca. 800.000 kr., og med fremskrivning til 31. december 2022, vurderer vi der vil mangle ca. 1.5 mio. kr.

Fremskrivning af budget 2022 er beregnet ud fra priserne på gas og el pr. 31. maj 2022.

Det er krigen i Ukraine, der har skabt en ekstraordinær situation.

Da Strandby Varmeværks budget for 2022 blev lagt i slutningen af 2021, så verden og energipriserne meget anderledes ud.

Skulle prisen på gas og el falde inden udgangen af 2022 vil forhøjelse af rater blive nedsat, eller overført til fyringsåret 2023.

Selv om vi nu varsler en prisstigning, så er der stadig penge at spare på varmeregningen ved at opvarme med fjernvarme fremfor olie eller naturgas.

Dette ikke mindst takket være Strandby Varmeværk har flere produktionsenheder at drive varmeværket med.