Strandby Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder...

Tilskud

Tilskud Defekter på varmeinstallationen. Vi yder tilskud til bl...

Velkommen til Strandby Varmeværk

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS Service

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig

Download App

Klik på nedenstående link for at hente App'en, og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

Download app

 

 

 

 

 

 

                              Strandby Varmeværk A.m.b.a.

 

Indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

på Munkegården, Hejrevej 4, 9970 Strandby, med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2018
  3. Regnskab for perioden 1.1. – 31.12.2018
  4. Budget for perioden 1.1. – 31.12.2019
  5. Indkomne forslag fra andelshaverne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

                                

Forslag fra andelshaverne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2019.

 

Årsregnskabet for 2018 er fremlagt på værkets kontor Ravmarken 8.

Årsregnskabet er tillige indlagt på varmeværkets hjemmeside.

 

 

 

Bestyrelsen.