Strandby Varmeværk A.m.b.A.

 

Den indkaldte generalforsamling til den 26. marts 2020 på Munkegården er aflyst på grund af,

 Covid-19 / Corona Virus, og under henvisning til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Når situationen er under kontrol vil der blive indkaldt til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen.

 

 

                             Strandby Varmeværk A.m.b.A.

 Indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00

på Munkegården, Hejrevej 4, 9970 Strandby, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2019
  3. Regnskab for perioden 1.1. – 31.12.2019
  4. Budget for perioden 1.1. – 31.12.2020
  5. Indkomne forslag fra andelshaverne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

                                

Forslag fra andelshaverne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2020.

Årsregnskabet for 2019 er fremlagt på værkets kontor Ravmarken 8.

Årsregnskabet er tillige indlagt på varmeværkets hjemmeside.

Bestyrelsen.

 

 

Info via E-BOKS

Strandby Varmeværk etablerer her i 2020 mulighed for at få tilsendt dokumenter i E-BOKS og i den forbindelse kan hver enkel forbruger forberede tilslutningen til E-BOKS via E/forsyning.

 

Orientering om året der gik

Orientering til Andelshavere  

Tilskud

Tilskud Defekter på varmeinstallationen. Vi yder tilskud til bl.a. varmtvandsbeholder m.m.   Kontakt da Strandby Varmeværk på mail for evt. til…