Strandby Varmeværk A.m.b.a.

 

Indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

på Munkegården, Hejrevej 4, 9970 Strandby, med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2018
  3. Regnskab for perioden 1.1. – 31.12.2018
  4. Budget for perioden 1.1. – 31.12.2019
  5. Indkomne forslag fra andelshaverne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

                                

Forslag fra andelshaverne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2019.

 

Årsregnskabet for 2018 er fremlagt på værkets kontor Ravmarken 8.

Årsregnskabet er tillige indlagt på varmeværkets hjemmeside.

 

 

 

Bestyrelsen.

Varmeregnskabet 2018

Varmeregnskabet 2018 er nu udsendt. Yderligere information findes under faneblad "profil". Årsregnskab under faneblad "økonomi". Generalforsamling...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Tilskud

Tilskud Defekter på varmeinstallationen. Vi yder tilskud til bl.a. varmtvandsbeholder m.m.   Kontakt da Strandby Varmeværk på mail for evt....