Aflæsningsskema

 

Varmeværket foretager månedlige aflæsninger
Varmeværket foretager månedlige aflæsninger af alle målere, den sidste arbejdsdag i måneden eller første arbejdsdag i måneden, afhængig af ugedag i forhold til månedskift. 

Dette gøres for at udarbejde analyser på e.v.t. fejl og forbrug.
Hvis du selv ønsker at aflæse din måler, kan du printe et aflæsningsskema her
//