Opdatering

06-06-2023

Så er alle tilladelser, tilsagn og beslutninger på plads, med andre ord vi er klar til at opstarte gravearbejdet for fjernvarme i Elling.

Der afholdes opstartsmøde for ledningsejere og entreprenører den 15. juni 2023 og umiddelbart derefter starter man med at underbore på Skagensvej, de første rør er ordret til levering i uge 25/26.

15-05-2023

På baggrund af henvendelser om hvorvidt beslutningen om opstart af projektet med 201 betalte tilslutningsafgifter vil betyde ændringer i udmeldte takster.

Det skal det præciseres, at der ikke ændres i de takster/priser, beskrevet i infobrev april 2023.

Der kan kun ske ændringer i tilslutningsafgiften for dem som ikke underskriver "Aftale om fjernvarmelevering" før anlægsarbejdet er afsluttet ud for matriklen. 

Med venlig hilsen

Strandby Varmeværk

Fjernvarmegruppen i Elling.

//