Solvarme

 

Solvarme til Strandby

Som et led i udviklingen og indfasning af vedvarende energi i fjernvarmesektoren indgik Strandby Varmeværk et samarbejde med Energinet dk, Brædstrup Fjernvarme, PlanEnergi og Rambøll, om at indfase bl.a. solvarme på decentral kraftvarmeværker.

De økonomiske- og driftsmæssige rammer blev drøftet på et møde i 2005 mellem før nævnte parter, her blev det besluttet at Strandby Varmeværk skulle etablere kombinationen: Gaskedel, Gasmotor, Solfangere, Absorptionskøler og Akkumulering tanke.


Projekterne i Brædstrup og Strandby var omfattet af et etableringstilskud fra Energinet dk.


I august 2008 idriftsatte Strandby Varmeværk det 8019 m² store solfangerfelt.


Driftsparametrene var beregnet til en ydelse på 3952 Mwh/år, svarende til ca. 18% af årsvarmeproduktionen.


Strandby Varmeværk har løbende forbedret bl.a. styringen, forventet da det er et udviklingsprojekt, af solfangeranlægget og det har medført en forøgelse af årsproduktionen med ca. 250 Mwh/år ved samme solindstråling, så årsvarmeproduktionen er øget til ca.22%.


Efter at Brædstrup og Strandby etablerede deres solfangeranlæg er der nærmest sket en "eksplosion" af etableringen af store solfanger anlæg.
Det er muligt at se hvor og hvordan disse anlæg drifter på hjemmesiden www.solvarmedata.dk.

//